Kontakt v čase 8:00-22:00, Piešťany a okolie

MVDr. Andrej Pavlačka

MVDr. Tomáš Schuster