Cenník pre Piešťany a okolie

Cenník plánovaných výjazdov:

cestovné náklady do 10 km od kliniky - 10€

cestovné náklady  nad 10 km od kliniky - 10€ + 0,50 € za každý začatý km

Príplatky:

Pracovný deň 8-17hod bez príplatku

Víkendy + sviatky 8-18hod 20€ pri objednaní 24hod vopredCenník vybraných veterinánych úkonov:

Základné úkony (cena úkonu nezahŕňa ceny použitého materiálu a liečiv):

Klinické vyšetrenie zvieraťa (pes, mačka): 12,00

Vyšetrenie otoskopické 6,00€

Aplikácie liečiva injekčná: 1,90€

Stanovenie gravidity (usg diagnostika): 12,00€

Infúzna terapia: malá inf. 100 ml 12,00€

Odber krvi u psa, mačky, králika -  5,90€

Hematologické vyšetrenie krvi -  13,00€


Ostatné ceny veterinárnych úkonov na vyžiadanie.

Ceny liečiv a materiálov sú účtované podľa reálnej spotreby.

Všetky ceny s uvedené s DPH. 


Poskytovateľom služby je: Veterinárna klinika Zverland Piešťany spol. s r.o., Radlinského 37, Piešťany